External image of the Māoriland Hub with the Māoriland Caravan in front

THE MĀORILAND HUB

The Māoriland Hub is a home for the Indigenous, a home for the imagination, a home for ideas and conversations – he whare taketake, he whare tapere, he whare kōrero.

It is open year-round in Ōtaki Village showcasing Indigenous creativity and innovation through film, art, technology, kōrero and more.

A drawcard for visitors to the Kāpiti Coast, the Māoriland Hub is a vibrant space to create, learn and be inspired.

Contact us for more information on working with the Māoriland Hub for your event. 

UPCOMING EVENTS

 • MaoriLand2018Cinzia-581
 • MaoriLand2018Cinzia-243
 • MaoriLand2018Cinzia-599
 • MaoriLand2018Cinzia-585
 • IMG_0557
 • IMG_0453
 • IMG_0721
 • IMGM5068
 • IMGM5055
 • 28423962_1705497996138151_4870580016234864753_o
 • IMGM5915
 • IMG_0681
 • IMG_0619

He Whare Tapere
He Whare Taketake
He Whare Kōrero 

Arā kei te tihi o tōku Whare Tapere
Ko ia ko au ko te kaitiaki o te wā.
Ka puare mai ōna ringaringa amo
Kaha ki taha mauī; awhi ki taha matau.
Kia hou atu au mā Tatau Ki Te Po
Mā Tatau Ki Te Ao.
Tū takotako mai ai ki runga tūāpapa
Inā ko te reo, inā ko ngā tikanga
I kohaina mai ai e tuawhakarere.
Kei te kōpū o tōku Whare Taketake
Ko te oranga tonutanga
O ngā mana ka hui nei.
Ko tōna tāhuhu ko te iwi
Ko te poutāhu ko te mana o te kupu
Ko te poutuarongo ko te ira tangata
Kei waenga ko te poutokomanawa o te aroha noa.
Ko ngā pou koko ka titi iho ki te whenua ko ēnei:
Ko Ohooho, Ko Manaaki, Ko Koakoa, Kōtahitanga e
Kei ngā pātū o tōku Whare Kōrero
Ko te whakairinga o te kī
Ko te moko Māori i ataata ai
Te whakaaro nui te purapura pai
I whakatōkia ai e te hā o ngā tūpuna
E au tahi nei, e te hau o te wā …

HOUSE OF THE IMAGINATION
HOUSE OF THE INDIGENOUS
HOUSE OF STORIES

At the summit of my House of the Imagination
Is myself as the guardian of the times.
The arms are outstretched
One arm strong; one arm embracing.
I enter unto the door of night
My portal to the world and of the light.
I stand strong upon a foundation
Of the language and traditions
Bequeathed us by the ancients.
In the belly of my House of the Indigenous
There is eternal wellbeing
For all who gather.
The ridgepole is the people
The front post is the authority of the word
The rear post is the essence of our humanity.
Between them we find the support pillar of love.
The posts that anchor the corners to the land are
Inspiration, respect, celebration and unity.
Upon the walls of my House of Stories
Hang the uttered words of the people
And images of who we are:
Ideas and seeds
Planted by the breath of ancestry
And by me, the breath of the moment …